آدرس : ایران، گلستان، گرگان، کیلومتر 2 جاده نصرآباد

شماره تماس : 01732175516

تلفن همراه : 09117312216    ،   09113712216